POZVÁNÍ NA VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ PO 10 LETECH
 

Drtivá většina oslovených se přiklání k termínu 22.6. - takže jej tímto potvrzuji a na všechny se moc těším na Hubertusu!
Začneme někdy mezi 15 a 16h., program bude samozřejmé zahrnovat jízdu v peřejích a hlady ani žízní neumřeme...

Takže 22. června 2024 zveme všechny kamarády na Hubertus.