Jarní příprava


Sobota 12. března 2022
   
Martin Tůma a Miloš Procházka
  
  
Letos zatím na Hubertusu dva nejaktivnější sportovci našeho oddílu.
     


Mohou se připojit i další, provazu máme ještě dost.