Oslava Vlasta Lepík 70.

Milí přátelé a kamarádi.
Moc Vám všem děkuji za vydařenou oslavu, děkuji, že jste přišli a děkuji i těm, kteří přijít nemohli. Pochopitelně moc děkuji i za dary, ať už byly
v pevném nebo kapalném skupenství (vypadá to, že se s těmi kapalnými úspěšně propiji až k osmdesátce). Omlouvám se, že jsem na oslavě dary
nerozbaloval před zraky všech zúčastněných, což by se slušelo, ale darů bylo tolik, že by to zabralo tři čtvrtiny oslavy a nezbýval by čas na konzumaci
(i takhle jsme nestihli spořádat vše co Honza Brutus navařil). Děkuji taky kapele, která hrála bez honoráře mé oblíbené Kalandrovky a pochopitelně
děkuji i Honzovi a celému personálu hospody U lípy za vstřícnost a skvělé zabezpečení akce. Zvláštní poděkování patří oběma Vdolkům a Filipovi
za klobásové hospodářství a konečně i pěveckému sboru SK Hubertus za skvělé vystoupení „NENÍ STEJNÁ, NENÍ STEJNÁ“.
Lékařům děkuji za zdravotní zajištění, neb alkohol z rukou lékaře se stává lékem.

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  
 Videa z oslavy na Youtube

         


Poprosím všechny, kteří máte nějaké fotky, nebo videa abyste je naposílaly Whats Appem (777 812 513),
nebo emailem na adresu: vlepik@seznam.cz
Děkuji všem.