Tak jako každým rokem
tak i letos 1.1.2020 se sejdeme ve 14 hodin v loděnici na Hubertusu.
Provedeme přípitek
/vlastní zdroje/, pokecáme co nového ale i starého
a Ti nejzdatnější z nás prověří na lodích koryto Ohře.