Tak jako všude tak i na kanále v Roztokách dochází k některým
          změnám které komplikují život sportovcům a dochází i k různým
          změnám nepředvídaným. Nový majitel náhonu k elektrárně
          překopal původní cestu pro přístup vody do náhonu a tak
          zkomplikoval přístup pro diváky a pokud se záležitost nevyřeší
          jinak bude se asi chodit ke kanálu od hotelu vpředu za mostem.
     

   
18.5. - Někdo jezdil na vodě a Jirka Holý upravoval okolí loděnice, sekal trávu
no a samozřejmě všechny Hubertusáky zdraví - Jirka Holý a správce.

Foto a text: K.Houf - byl jsem na výletě a cestou zpět se stavil v Roztokách.

 

www.skhubertus.com