Zvýšené stavy řek a povodně dnes sužují různé kouty republiky
         a nevyhýbají se ani Hubertusu. Kolik práce, úsilí a tun kamení
         již bylo vynaloženo okolo budování, znovu obnovování hrází
         a okolí loděnice to si člověk mnohdy ani nedovede představit.
         Několik snímků z každoroční velké vody nám to připomene.

2003 
2004

2005


 
2006
 
   
   

2008
 
 
 

www.skhubertus.com